aziza doumani reiki & wellbeing

reiki sessions, reiki classes

reiki master teacher & practitioner  • wellbeing concierge

private reiki sessions . reiki classes . reiki birthing . medical reiki . spiritual coaching . end-of-life support 

Aziza Doumani Reiki & Wellbeing logo